Berlin

BERLIN

Glavni grad Nemačke je jedan od najlepših i najzelenijih gradova Evrope. Veoma bogata istorija, prepuna različitih događaja i preokreta, uspona i padova, slave i poniženja može se primetiti na svakom koraku. Berlin je mnogo vise od ostataka istorije, to je grad gde se savremena moderna arhitektura na najbolji način spojila sa tradicijom, grad muzeja i mostova, grad najboljih restorana u Evropi, ali i najboljih fast food kobasica, grad sa stotinu parkova, grad mladih i grad odličnog noćnog provoda. Svakako grad koji svojim šarmom, lepotom i toplinom osvaja svoje posetioce, pa mu se neretko ponovo vraćaju.

 

I dan     Beograd – Berlin

Sastanak putnika na aerodromu ispred check-in šaltera kompanije EasyJet u 11:40h. Let br. EZY5524 u13:10h. U 15:00 sletanje na berlinski Tegel aerodrom. Individualan transger do hostela, prijavljivanje, a potomvVreme za slobodne aktivnosti. Noćenje.

II dan – V dan Berlin

Slobodno vreme za individualne aktivnosti, obilaske. Noćenje.

VI dan   Berlin – Beograd   

Napuštanje hostela u jutarnjim satima. Individualni transfer do aerodroma Tegel i dolazak na check-in šalter najkasnije do 09:15h. Direktan let kompanijom EasyJet br. EZY5523 na liniji Berlin – Beograd u 10:45h. Sletanje na beogradski aerodrom u 12:35h. Kraj programa.

 

 

TERMINI PUTOVANJA HOSTELI CENA PO OSOBI
05.04. – 08.04.2019.  2* 195 €
12.04. – 15.04.2019.  2* 215 €

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • doplata za 1/1 sobu 90 €

 ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz redovnom loukost avio-kompanijom EasyJet na relaciji Beograd-Berlin-Beograd, sa uključenom aerodromskom taksom,
 • smeštaj u 1/2 sobama u hostelima sa 2* u Berlinu na bazi 5 noćenja,
 • kabinski prtljag do 10kg težine i dimenzija 56x45x25cm (uključujući u dimenzije i točkiće, ako ih ima, kao i dršku prtljaga),
 • agencijske usluge

 ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje,
 • povratni transfer od aerodroma Tegel u Berlinu do hostela All In,
 • individualne troškove,
 • lokalne turističke takse

 NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

 • dinarska protivvrednost po prodajnom kursu Banke Intesa,
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja,
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 15.12.2019. godine  uz mesečno uvećanje od 2%,
 • Uplatom na račun agencije

 DODATNE NAPOMENE:

 –  molimo vas da opise i fotografije hotela pogledate na našem sajtu,
  cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovana je samo uplata akontacije ,
–  u slučaju dodatnog doplatnog  prtljaga, dimenzija i težine većih od naznačenih u programu, plaća se naknada koju određuje avio-kompanija,
  putnik je dužan da se lično informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, jedan dan pred put.
  putnik je u obavezi da na aerodromu bude 1h i 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska,

 – Ulazak u hostel pri dolasku je posle 12:00h,
– napuštanje hostela poslednjeg dana do 08:00h.

Minimum za realizaciju putovanja je 2 putnika.

 Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Atlas Travel Service , licenca OTP 115/2016 od 15.12.2016.

 NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija Atlas Travel Service d.o.o. zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u program koji moraju biti objavljeni u Programu putovanja istaknutom uprostorijama agencije ili na webstranici i ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

 Potvrda o garanciji putovanja: Turistička agencija Atlas Travel Service poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti Organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 46 / 2016 od 24.12.2016. godine, polisa broj 70006370 od 07.12.2018. godine, Kompanije Dunav osiguranje a.d.o.