PočetnaPolisa osiguranja

AGENCIJAAtlas Travel Service d.o.o. Beograd

ima propisanu polisu osiguranja u slučaju insolventnosti i naknade štete
Davalac garancije KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O. prigovor@dunav.com tel. 011/2624-652, broj polise 2700504, datum izdavanja polise 01.01.2020. Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 200.000 evra i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu narodne Banke Srbije (NBS). Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti obezbeđuje se:
• troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu u mesto polaska,
• potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao,
• potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika u skladu sa Opštim uslovima putovanja
• potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja

Garancijom putovanja radi naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima i programom putovanja i to:
• potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje osiguranik nije realizovao,
• potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište. Garancija putovanja aktivira se u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem ili telegramom. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

U slučaju nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti, putnik se može obratiti:
• asistenstskoj kući Coris na broj telefona +38111/3636-999 ili na e-mail: coris@coris.rs Pozivanjem Call centra asistentske kuće, moguće je obezbediti prinudni smeštaj, povratak putnika u zemlju i potpunu podršku 24h.
• kompaniji DUNAV OSIGURANJE A.D.O. u ulici Makedonska br. 4, tel/fax. +38111/2624-652 ili na e-mail: prigovor@dunav.com
Newsletter

Pretplatite se na nas newsletter i budite obaveštenim o svim fist minute ponudama i najnovijim aranžmanima.

  Posetite nas na društvenim mrežama

  Newsletter

  Pretplatite se na nas newsletter i budite obaveštenim o svim fist minute ponudama i najnovijim aranžmanima.

   https://www.atlastravel.co.rs/wp-content/uploads/2019/10/logo-g-s.png
   Close

   Polisa osiguranja

    Popunite upit o zakazivanju aranžmana ili o dodatnim informacijama. Polja označena * su obavezna    Atlas Travel